Announcement
 
  
Gangguan perkhidmatan sistem eApplication
27/03/2015 12:32

Kepada para pengguna yang dihormati, 

Berita Penuh...
    
Gangguan Capaian Sistem eApplication
17/03/2015 11:02

Kepada para pengguna Perkhidmatan eApplication yang dihormati,

 

Pihak kami ingin memaklumkan bahawa perkhidmatan eApplication akan terjejas bagi tujuan Ujian Pemulihan Bencana yang akan dilakukan pada waktu berikut: 

 

Sistem Terlibat                 : E-Application

Tarikh/ Masa mula             : Sabtu 21  Mac 2015, 12.01 pagi

Tarikh / Masa akhir           : Sabtu 21  Mac 2015, 6.01 pagi

Tempoh                            : 6 (Enam) jam 

 

Segala kesulitan amatlah dikesali.

 

Terima kasih.

Berita Penuh...
    
Penutupan Akaun Menerusi e-Application
21/09/2014 23:34

NEW! Pengguna yang dihormati,

Berita Penuh...
    
12345678910

 
     
Login here to Open an Account (Apply for Electricity) or Close an Account (Terminate Electricity)
 ID Pengguna:
   
 
   
 Kata Laluan:
 
 
   
 
   
 
 
 
 
Untuk makluman tuan/puan,pihak kontraktor yang dilantik oleh tuan/puan adalah bertanggungjawab untuk :-
1. Mendapatkan kelulusan bertulis dari TNB sebelum memulakan pendawaian di premis tuan/puan dengan mengisi Borang G;
2. Kontraktor juga perlu memajukan Borang H kepada TNB selepas sesuatu pendawaian/pendawaian semula/penambahan kepada sesuatu pepasangan disiapkan semasa memajukan permohonan bekalan;

Sekiranya pihak kontraktor tidak melaksanakan tanggungjawab mereka sebelum memajukan permohonan kepada TNB, tuan/puan boleh melaporkan perkara ini melalui laman web rasmi Suruhanjaya Tenaga.
Harap maklum bahawa sebarang urusan berkaitan caj & pembayaran bagi Borang G & Borang H adalah di antara pihak tuan/puan dan kontraktor sahaja dan tidak melibatkan TNB ataupun Suruhanjaya Tenaga