Announcement
 
  
Tindakan untuk Permohonan Tidak Lengkap
22/06/2016 6:04

NEW! Kepada Pelanggan yang dihormati,

 

Berita Penuh...
    
Pengemaskinian Data dalam e-Application
10/06/2016 18:13

Pengguna yang dihormati,

Berita Penuh...
    
Gangguan Perkhidmatan Pembayaran Secara Atas Talian
31/05/2016 14:32

Kepada para pengguna yang dihormati,

Berita Penuh...
    
12345678910...

 
     
Login here to Access the System
 ID Pengguna:
 
 Kata Laluan:
 
 
 
 
 
 
 
Untuk makluman tuan/puan,pihak kontraktor yang dilantik oleh tuan/puan adalah bertanggungjawab untuk :-
1. Mendapatkan kelulusan bertulis dari TNB sebelum memulakan pendawaian di premis tuan/puan dengan mengisi Borang G;
2. Kontraktor juga perlu memajukan Borang H kepada TNB selepas sesuatu pendawaian/pendawaian semula/penambahan kepada sesuatu pepasangan disiapkan semasa memajukan permohonan bekalan;

Sekiranya pihak kontraktor tidak melaksanakan tanggungjawab mereka sebelum memajukan permohonan kepada TNB, tuan/puan boleh melaporkan perkara ini melalui laman web rasmi Suruhanjaya Tenaga.
Harap maklum bahawa sebarang urusan berkaitan caj & pembayaran bagi Borang G & Borang H adalah di antara pihak tuan/puan dan kontraktor sahaja dan tidak melibatkan TNB ataupun Suruhanjaya Tenaga