Announcement
 
  
Gangguan Perkhidmatan Pembayaran Secara Atas Talian
28/08/2015 17:36

Kepada para pengguna yang dihormati,

Berita Penuh...
    
Penutupan Akaun Menerusi e-Application
11/05/2015 9:15

NEW! Pengguna yang dihormati,

Berita Penuh...
    
Penutupan Akaun Menerusi e-Application
20/04/2015 10:27

NEW! Pengguna yang dihormati,

Berita Penuh...
    
12345678910

 
     
Login here to Open an Account (Apply for Electricity) or Close an Account (Terminate Electricity)
 ID Pengguna:
   
 
   
 Kata Laluan:
 
 
   
 
   
 
 
 
 
Untuk makluman tuan/puan,pihak kontraktor yang dilantik oleh tuan/puan adalah bertanggungjawab untuk :-
1. Mendapatkan kelulusan bertulis dari TNB sebelum memulakan pendawaian di premis tuan/puan dengan mengisi Borang G;
2. Kontraktor juga perlu memajukan Borang H kepada TNB selepas sesuatu pendawaian/pendawaian semula/penambahan kepada sesuatu pepasangan disiapkan semasa memajukan permohonan bekalan;

Sekiranya pihak kontraktor tidak melaksanakan tanggungjawab mereka sebelum memajukan permohonan kepada TNB, tuan/puan boleh melaporkan perkara ini melalui laman web rasmi Suruhanjaya Tenaga.
Harap maklum bahawa sebarang urusan berkaitan caj & pembayaran bagi Borang G & Borang H adalah di antara pihak tuan/puan dan kontraktor sahaja dan tidak melibatkan TNB ataupun Suruhanjaya Tenaga